Tenten

Tenten

Gezien de vele en groeiende (grote) evenementen in Nederland bestaat er sinds kort een constructieve richtlijn die gevolgd “moet” worden bij een aanvraag voor een evenementenvergunning. Deze richtlijn, waarvan IBVreeswijk BV goed op de hoogte is, beoogt hierin eenduidigheid en helderheid te brengen.

IBVreeswijk BV berekent uw “standaard” tent zodat deze veilig is;

  • Hoe moet worden verankerd in/op welke ondergrond (weiland is anders dan een marktplein).
  • Bij welke windkracht de bovenbouw constructie nog voldoet.
  • Bij welke windkracht de constructie/verankering eventueel moet worden versterkt/verzwaard.
  • Bij welke windkracht moet worden overgegaan tot ontruiming.

IBVreeswijk maakt hiervan een duidelijke berekening met bijbehorende constructieve tekening waarin en waarop bovenstaande punten staan vermeld.