Hogere toelaatbare windkracht op tenten door middel van 3D CFD-berekeningen

Wij hebben lange tijd 2D-berekeningen gemaakt voor tenten, maar wij zijn nu overgestapt naar een geavanceerdere benadering door middel van 3D-berekeningen. Deze overstap maakt het mogelijk om de veiligheid van tenten en andere constructies te waarborgen terwijl het ontwerp economischer wordt.

cpe-waarden volgens simulatiecpe-waarden volgens theorie

Door deze nieuwe benadering kunnen nu hogere windkrachten worden toegelaten op tenten. De bepaling van de windbelasting op onze tenten is namelijk gebaseerd op nauwkeurige CFD-simulaties (computational fluid dynamics).

Als experts op het gebied van constructieve veiligheidscontroles van tenten zijn we trots op onze voortdurende inzet om voorop te blijven lopen in de industrie. We streven er voortdurend naar om de grenzen van technologische innovatie te verleggen en nieuwe oplossingen te bieden aan onze klanten.

Als we de berekening van deze tent (zie figuren) op de oude manier hadden uitgevoerd, zou de maximaal toegestane windsnelheid beperkt zijn tot windkracht 5. Dankzij de gebruikte vooruitstrevende methode kunnen wij theoretisch garanderen dat de tent nog steeds standhoudt bij windkracht 8. Volgens het KNMI wordt windkracht 8 beschouwd als stormachtig weer waarbij mensen zich zeer moeilijk kunnen voortbewegen. We adviseren dus om bij dergelijke weersomstandigheden veilig in de tent te blijven. 😉

Vanwege de beperkingen van de normen die in Nederland gehanteerd worden (Eurocodes), die alleen specifieke dak- en gevelvlakken voorschrijven, waren de aannames bij complexere vormen tot nu toe conservatief. Wij kunnen nu elke vorm simuleren, waardoor er nauwkeuriger, veiliger en economischer ontworpen kan worden. Hierdoor zijn we niet langer beperkt tot vooral rechthoekige tenten. Zelfs tenten met zeer complexe vormen zijn nu mogelijk.

Simulatie wind in X-richting

Buigende moment in constructie

De gangbare vuistregels voor aluminium hallen en tenten schrijven voor dat bij het openen van één kop- of zijgevel de windsnelheid waarbij de tent gesloten moet worden met één punt wordt verminderd. Dit zou normaal gesproken betekenen dat bij windkracht 7 de tent gesloten dient te worden. Echter, dit project toont aan dat in specifieke gevallen de tent veilig open kan blijven bij windkracht 8. Bij rechthoekige tenten verwachten we ook een toename in de toelaatbare windkracht. Dit geldt met name voor de gevallen waarbij één of meerdere zijden open worden gelaten.

 

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie?

Neem contact op met:

Bas Vreeswijk
Directeur
0541-661424

Of stuur een e-mail